Zarząd Koła Kapitanów

KOŁA KAPITANÓW „ŚLĄSK”:
Arkadiusz WĄSIK – Przewodniczący Zarządu,
Paweł JĘDRZEJKO – Członek Zarządu,
Tomasz SZEWCZYK – Członek Zarządu,
Janusz SZLACHETKO – Członek Zarządu
Radosław ŚLĄSKI – (Prezes ŚZŻ, obligatoryjnie) – Członek Zarządu,
Szymon ZIEMEK – Członek Zarządu,