Historia Koła Kapitanów

Koło formalnie powstało z dniem 20 kwietnia 1967 r. ustaleniem swego Regulaminu zatwierdzonego przez KOZŻ 04 stycznia 1968 roku.

Koło ma 20 założycieli.

Członkostwo jest dobrowolne i nie ustaje z chwilą odejścia w „Rejs Bez Powrotu”.

Członkami Koła są m.in: Wojciech Siłka i Stanisław Skoczeń – autorzy znanego podręcznika „Astronawigacja Żeglarska”, Bogumił Pierożek, Mieczysław Miller, Ryszard Książyński – nestorzy śląskiego i polskiego żeglarstwa, Wacław Pertyński – tłumacz z angielskiego podręczników i encyklopedii żeglarskich.

Oprócz członkostwa zwyczajnego kapitanom:
Bogumiłowi Pierożkowi, Mieczysławowi Millerowi, Leonidzie Telidze, Henrykowi Jaskule, Stanisławowi Ciskowi i Richardowi Konkolskiemu nadano tytuły Członków Honorowych.

W Kole jest trzech Kolegów będących obywatelami innych państw.

Celem Koła było i jest organizowanie spotkań dla wymiany doświadczeń i podnoszenia kwalifikacji.

Od 1967 r. do 1997 r. – folder „PODŁUG BLASKU GWIAZD” wydany na XXX –lecie Koła – w załączniku