Rejestracja jachtów

Rejestracja:
– Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających
– Rejestracja jachtów klasowych
– Rejestracja numerów na żagle desek windsurfingowych

 

Rejestracji dokonuje Polski Związek Żeglarski