Kursy instruktorskie

Kursy instruktorskie:

Poniższa lista została stworzona na podstawie danych dostarczonych przez kluby żeglarskie.

Lp. Rodzaj kursu Miejscowość / Akwen KWŻ kursu telefon
1 Nauczyciel Żeglowania PZŻ Sosnowiec / Klub Żeglarski Zagłębie / Jezioro Przeczyckie Paweł Pełka 509 407 505
2 Nauczyciel Żeglowania PZŻ Pszczyna / OSW MORiS / Jezioro Łąka Wojciech Kaczmarczyk 607 747 920
3 Nauczyciel Żeglowania PZŻ Tychy / Jezioro Paprocańskie Krzysztof Plonka 603 040 509
4 Nauczyciel Żeglowania PZŻ Chełm Śląski / Yacht Club Opty / Zbiornik Dziećkowice Marek Stec 607 631 786
5 Instruktor Żeglarstwa Rybnik/ Klub Żeglarski Koga/ Zalew Rybnicki Marek Miczajka 692 462 111
6 Nauczyciel Żeglowania PZŻ Polańczyk/Navigare Yacht Club/ Zalew Soliński Kamil Nowak 507 508 324
7 Nauczyciel Żeglowania PZŻ Polańczyk, baza Krośnieńskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego Mateusz Ćwikliński 514 809 099
8  Instruktor Żeglarstwa Liszki/ Navigare Yacht Club/ Zalew Kryspinowski KWŻ Radosław Śląski 514 809 099