Historia Koła Kapitanów

Historia Koła Kapitanów:

Koło formalnie powstało z dniem 20 kwietnia 1967 r. ustaleniem swego Regulaminu zatwierdzonego przez KOZŻ 04 stycznia 1968 roku.
Koło ma 20 założycieli. Członkostwo jest dobrowolne i nie ustaje z chwilą odejścia w „Rejs Bez Powrotu”.
Członkami Koła są m.in: Wojciech Siłka i Stanisław Skoczeń – autorzy znanego podręcznika „Astronawigacja Żeglarska”,
Bogumił Pierożek, Mieczysław Miller, Ryszard Książyński – nestorzy śląskiego i polskiego żeglarstwa, Wacław Pertyński – tłumacz z angielskiego podręczników i encyklopedii żeglarskich.
Oprócz członkostwa zwyczajnego kapitanom: Bogumiłowi Pierożkowi, Mieczysławowi Millerowi, Leonidzie Telidze, Henrykowi Jaskule, Stanisławowi Ciskowi i Richardowi Konkolskiemu nadano tytuły Członków Honorowych.
W Kole jest trzech Kolegów będących obywatelami innych państw. Celem Koła było i jest organizowanie spotkań dla wymiany doświadczeń i podnoszenia kwalifikacji.
/funkcję doradczą świadczono też na rzecz Klubów – to miało sens, gdy kapitanów było mało a jachtów jeszcze mniej/.

Od 1967 r. do 1997 r. – folder „PODŁUG BLASKU GWIAZD” wydany na XXX –lecie Koła – w załączniku
Od 1997 r do 2014 r. (wymaga starannego opracowania – choroby, zgony przewodniczących)
Od 2014 r, – c.d.n.

(pobierz, plik ZIP)