Kursy instruktorskie

Rodzaj kursu Miejscowość / Akwen KWŻ kursu telefon
Nauczyciel Żeglowania PZŻ Sosnowiec / Klub Żeglarski Zagłębie / Jezioro Przeczyckie Paweł Pełka 509 407 505
Nauczyciel Żeglowania PZŻ Pszczyna / OSW MORiS / Jezioro Łąka Wojciech Kaczmarczyk 607 747 920
Nauczyciel Żeglowania PZŻ Tychy / Jezioro Paprocańskie Krzysztof Plonka 603 040 509
Nauczyciel Żeglowania PZŻ Chełm Śląski / Yacht Club Opty / Zbiornik Dziećkowice Marek Stec 607 631 786
Instruktor Żeglarstwa Rybnik/ Klub Żeglarski Koga/ Zalew Rybnicki Marek Miczajka 692 462 111