Solidarni z Ukrainą

Zarząd Śląskiego Związku Żeglarskiego nie pozostaje obojętny wobec napaści przez wojska Putina i Łukaszenki na Ukrainę. Zdecydowanie popieramy stanowisko Polskiego Związku Żeglarskiego, Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego i Światowej Organizacji Żeglarskiej World Sailing, które zaleciły, aby organizatorzy imprez sportowych nie zapraszały, ani nie zezwalały na udział rosyjskich i białoruskich sportowców oraz oficjeli z tych państw w wydarzeniach sportowych.
W związku z powyższym postanowiliśmy nie dopuszczać żeglarzy rosyjskich i białoruskich do jakichkolwiek form rywalizacji, treningu czy amatorskiego uprawiania żeglarstwa na Śląsku. Nasi żeglarze nie będą startować w regatach organizowanych na terenie Rosji i Białorusi.
Solidaryzując się z Ukraińcami w ich cierpieniu zwracamy się z apelem do klubów zrzeszonych w Śląskim Związku Żeglarskim o podjęcie podobnych działań oraz włączanie się w daleko idącą pomoc obywatelom i żeglarzom z Ukrainy.

Prezes Śląskiego Związku Żeglarskiego
Radosław Śląski